Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 101/2007-04-13

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 101

София, 13 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО:  регистриране на инициативен комитет за издигане

на независим кандидат за участие в изборите за

избиране на членове на Европейския парламент от

Република България на 20 май 2007 г.

 

 

Постъпило е заявление за регистрация на инициативен комитет, заведено под № 17 на 13.04.2007 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г. за издигане на Здравко Маринов Георгиев за независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 20 май, в състав: Росен Николаев Марков, Галина Костадинова Маркова, Галина Николаева Атанасова, Васил Желязков Атанасов, Ради Христев Димков, Венцислава Миткова Петрова, Иванка Тодорова Николова, Марийка Недялкова Димитрова.

Към заявлението са приложени: решение от 2 април 2007 г. за създаване на инициативен комитет за издигане на Здравко Маринов Георгиев като независим кандидат за участие в изборите на членове от Европейския парламент от Република България от 10.04.2007 г., предложение от инициативния комитет за регистрация на независимия кандидат и нотариално заверени образци от подписите на членовете на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 50, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ и Решение № 14 от 21.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

1. РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Здравко Маринов Георгиев  за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и го вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г. в състав:

 

1.

РОСЕН НИКОЛОВ МАРКОВ

2.

ГАЛИНА КОСТАДИНОВА МАРКОВА

3.

ГАЛИНА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА

4.

ВАСИЛ ЖЕЛЯЗКОВ АТАНАСОВ

5.

РАДИ ХРИСТЕВ ДИНКОВ

6.

ВЕНЦИСЛАВА МИТКОВА ПЕТРОВА

7.

ИВАНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

8.

МАРИЙКА НЕДЯЛКОВА ДИМИТРОВА

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

БТ/ЗТ

Всички решения