Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 225/2007-05-15

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 225

София, 15 май 2007 г.

 

 

ОТНОСНО:   отмяна на разрешения на социологически

агенции да провеждат социологически проучвания

в изборния ден

 

С Решение № 27 от 28.03.2007 г. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България предвиди в изрични срокове социологическите агенции, регистрирани за провеждане на социологически проучвания в изборния ден, да представят до 9 май 2007 г. списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите, пред които ще осъществява анкетиране. Заверен от ЦИКЕП списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетиране на територията на РИК се подава до 19 май 2007 г. на съответната районна избирателна комисия.

Две от общо 10-те получили разрешение агенции не изпълниха предвидените в решението изисквания.

Ето защо Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България счита, че разрешенията на тези социологически агенции да извършват социологически проучвания в изборния ден (exit poll) на 20 май 2007 г. следва да бъдат отменени.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 21 и чл. 65, ал. 4 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и Решение № 27 от 28 март 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от република България

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ разрешенията на Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" и "МЕДИАНА" ООД за провеждане на социологически проучвания в изборния ден на 20 май 2007 г.

Решението да се изпрати на всички районни избирателни комисии за недопускане на цитираните социологически агенции да провеждат социологически проучвания на тяхна територия в изборния ден.

 

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

БТ/ЛТ

 

Всички решения