Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 228/2007-05-15

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 228

София, 15 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове

на Европейския парламент от Република България

 

 

Постъпило е заявление, вх. № 411 от 15.05.2007 г., за регистрация на застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на политическа партия "НДСВ".

Към заявлението са приложени списъци с имената на лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България.

Спазени са всички изисквания на решения № 16 от 22 март 2007 г. и решение № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Биляна Илиева Раева, включена в листата на ПП "НДСВ", 494 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

2. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Аспарух Аспарухов Панов, включен в листата на ПП "НДСВ", 618 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 2 от това решение.

3. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Радостина Сергеева Иванова, включена в листата на ПП "НДСВ", 201 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 3 от това решение.

4. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Маргарита Николова Хранова-Бойчева, включена в листата на ПП "НДСВ", 457 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 4 от това решение.

5. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Гергана Симеонова Спиридонова, включена в листата на ПП "НДСВ", 199 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 5 от това решение.

6. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Меглена Николова Русенова, включена в листата на ПП "НДСВ", 460 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 6 от това решение.

7. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Любомир Тодоров Георгиев, включен в листата на ПП "НДСВ", 247 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 7 от това решение.

8. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Йордан Светиев Тужаров, включен в листата на ПП "НДСВ", 120 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 8 от това решение.

9. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Николай Ангелов Кирилов, включен в листата на ПП "НДСВ", 278 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 9 от това решение.

10. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Мария Иванова Донева, включена в листата на ПП "НДСВ", 201 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 10 от това решение.

11. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Соломон Исак Паси, включен в листата на ПП "НДСВ", 347 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 11 от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

МТ/КП

Всички решения