Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 195/2007-05-07

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 195

София, 7 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: разрешение за провеждане на социологически

проучвания в изборния ден от сдружение "ГИСДИ"

 

 

Постъпило е заявление, вх. № 267 от 4.05.2007 г., от главния секретар Таня Цанева, представляваща сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори", за даване на разрешение дружеството да извършва социологически проучвания в изборния ден на 20 май 2007 г. от типа "Exit Poll" и паралелно преброяване на гласовете за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние от 23.03.2007 г. по ф.д. № 3113/1990 г. на СГС, 2 състав; методика за провеждане на социологическото изследване в изборния ден; образец на отличителния знак на анкетьорите и справка за опита на сдружението за провеждане на социологически проучвания.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 21 и чл. 65 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) и Решение № 27 от 28.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава на сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" да провежда социологически проучвания в изборния ден  20 май 2007 г.

2. До 9 май 2007 г. сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" да представи в ЦИКЕП  списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

3. До 19 май 2007 г. сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" да представи в РИК списък на секциите на територията на РИК, пред които ще се осъществява анкетиране, заверен от ЦИКЕП и списък на анкетьорите по секции на територията на РИК.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

НТ/КП

Всички решения