Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 39/2007-03-29

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 39

София,  29 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Сливен № 21 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Станимир Петров Туджаров

2.

Зам.-председател:

Атанас Павлов Иванов

3.

Секретар:

Еметула Хюсеинова Алиева

4.

Членове:

Милена Събева Георгиева

5.

 

Петко Петров Кърлев

6.

 

Боряна Антонова Антонова

7.

 

Ирена Станчева Никова

8.

 

Вълкан Янев Вълканов

9.

 

Севда Хюсеинова Юмерова

10.

 

Елена Стефанова Попова

11.

 

Димитър Петров Сяров

12.

 

Радост Георгиева Костова

13.

 

Татяна Василева Василева

 

Резерви:

 

1.

 

Радка Тодорова Пенева

2.

 

Пенка Илиева Симеонова

3.

 

Уляна Петрова Илиева

4.

 

Радка Монева Енчева

5.

 

Иван Добрев Кушкиев

6.

 

Нортен Азисова Рашидова

7.

 

Радостина Костадинова Митева

8.

 

Петър Иванов Димитров

9.

 

Пепа Миткова Митева

10.

 

Мария Аврамова Жечева

11.

 

Ваня Георгиева Барбутова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

БТ/ЗТ

 

 

Всички решения