Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 20/2007-03-23

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 20

София, 23 март 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: обявяване на решенията на районните избирателни комисии 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 2, и чл. 26, ал. 2 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. Районните избирателни комисии обявяват решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещават.

2. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на районната избирателна комисия веднага след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му.

3. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място, подписват се от председателя и секретаря на РИК и се подпечатват с печата на комисията.

Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни (72 часа) от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

КР/ЗТ

Всички решения