Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 1/2007-03-16

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                           

Р Е Ш Е Н И Е

1

София, 16 март 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: начина на вземане на решения от

избирателните комисии

 

На основание чл. 24, ал. 1 -  3 и чл. 18 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. Заседанията на избирателните комисии са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им.

2. Избирателните комисии вземат решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове.

3. Гласуването е явно. Гласува се "за" или "против". Не се допуска гласуване "въздържал се".

4. Решенията и протоколите се подписват от председателя и секретаря. Когато един от тях отсъства, решенията и протоколите се подписват от заместник-председател.

5. Решенията и протоколите на Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии се подпечатват с печата им.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

ЕМ/ЛТ

Всички решения