Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 47/2007-04-26

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 47

София, 30 март 2007 г.

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  София № 25 в състав от 17 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Диана Колева Зулчева

2.

Зам.-председател:

Иванка Андреева Андреева

3.

Секретар:

Иван Кирилов Панчев

4.

Членове:

Владимир Димитров Данев

5.

 

Росица Борисова Матева

6.

 

Светлина Луканова Маркова

7.

 

Емил Петров Пазийски

8.

 

Николай Ангелов Стоянов

9.

 

Христо Панайотов Петров

10.

 

Христомил Славчев Делчев

11.

 

Иван Николаев Пешев

12.

 

Ирина Цанкова Цачева

13.

 

Цветан Иванов Стойчев

14.

 

Кирил Трендафилов Шакрачки

15.

 

Венета Иванова Коцева

16.

 

Атанас Иванов Папазов

17.

 

Божанка Василева Дойчинова

 

Резерви:

 

1.

 

Галя Райкова Райкова

2.

 

Джевдет Мустафов Синеков

3.

 

Константина Николова Корчева-

Маринова

4.

 

Атанас Александров Мирчев

 

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

РС/ЗТ

 

 

Всички решения