Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 219/2007-05-14

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

219

София, 14 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 120

от 16.04.2007 г. на ЦИКЕП

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Изменя и допълва Решение № 120 от 16.04.2007 г., с което са приети Методическите указания за секционните избирателни комисии, в раздел VІ "Транспортиране на изборните книжа и материали след обявяването на резултатите от гласуването в секцията", т. 1, буква "б", както следва:

В раздел VІ, т. 1, буква "б" след израза "за общината" се поставя двоеточие и се създават две нови букви със следното съдържание:

"аа) избирателните списъци - част І, част ІІ и допълнителен избирателен списък. Пакетът не се поставя в торбата (капроновия чувал). Предава се заедно с останалите материали;

бб) бюлетините, с които е извършено гласуването (всяка купчинка, опакована и надписана поотделно), общо опаковани в опаковъчна хартия. Неизползваните бюлетини и другите материали от изборите се предават също опаковани в съответната община. Пакетите се поставят в торбата (капроновия чувал).

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

РС/ЛТ

Всички решения