Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 100/2007-04-13

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 100

София, 13 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО:            регистриране на кандидатска листа на политическа

партия "ГЕРБ" за участие в изборите за членове на

Европейския парламент от Република България

на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е предложение от централното ръководство на партия "ГЕРБ" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 9 на 13.04.2007 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към предложението  са приложени: 18 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на политическа партия "ГЕРБ" (Приложение № 30 от изборните книжа) и 18 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България (Приложение № 33 от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на ПП "ГЕРБ" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП "ГЕРБ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г., както следва:

 

1.

ДУШАНА ПАНАЙОТОВА ЗДРАВКОВА

2.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ УРУЧЕВ

3.

НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ

4.

ПЕТЯ СТАВРЕВА СТАВРЕВА

5.

РУМЯНА РУСЕВА ЖЕЛЕВА

6.

НЕВЕНА ДИМИТРОВА МАТЕЕВА

7.

МАРИЯ ПЕТРОВА КРЪСТЕВА

8.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ КОВАЧЕВ

9.

ИЛИАНА БОРИСОВА ФИЛИПОВА

10.

РЕНЕТА РАШЕВА РАШКОВА

11.

ПРЕСЛАВ ПЛАМЕНОВ БОРИСОВ

12.

ХРИСТИНА ОННИК КАСПАРЯН

13.

ГАЛИНА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА

14.

МИЛЕН НИКОЛАЕВ ВРАБЕВСКИ

15.

ИРИНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА-КОЛЕВА

16.

ТАТЯНА СПАСОВА КМЕТОВА

17.

НИНА ЛЮБОМИРОВА СТОЯНОВА-

ВАРАДЖАКОВА

18.

МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

РЕ/ЛТ

Всички решения