Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 115/2007-04-16

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 115

София, 16 април 2007 г.

ОТНОСНО:  анулиране на регистрацията на независимия кандидат

Кристиян Борисов Кръстев, извършена с Решение № 113

от 14.04.2007 г. на ЦИКЕП за участие в изборите на

20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския

парламент от Република България 

 

 

         С Решение № 113 от 14 април 2007 г. ЦИКЕП е регистрирала инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Кристиян Борисов Кръстев за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и го е вписала в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Със същото решение ЦИКЕП е регистрирала Кристиян Борисов Кръстев, предложен от инициативния комитет, като независим кандидат за участие в изборите и го е вписала в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

След извършената от ГД "ГРАО" на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 от ЗИЧЕПРБ и Решение № 17 от 22 март 2007 г. на ЦИКЕП проверка на представения списък с имената, ЕГН и подписите на избирателите, подкрепящи регистрацията, от представения от ГД "ГРАО" протокол № 17 от 15.04.2007 г. се установи, че броят на коректните записи в представения списък е 9110 - по-малко от изискващите се по чл. 50, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ - 10 000.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 50, ал. 1 и 7 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент  Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

АНУЛИРА РЕГИСТРАЦИЯТА на независимия кандидат Кристиян Борисов Кръстев, извършена с Решение № 113 от 14 април 2007 г. на ЦИКЕП, за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България  и издаденото удостоверение № 3 от 14.04.2007 г.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

НТ/КП

 

Всички решения