Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 53/2007-03-30

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 53

София, 30 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Търговище № 28 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Апостол Гуцанов Апостолов

2.

Зам.-председател:

Иван Йорданов Иванов

3.

Секретар:

Мевзуне Мехмедова Бейтулова

4.

Членове:

Валентина Михайлова Антонова

5.

 

Валентина Крумова Георгиева

6.

 

Ваня Петрова Кукушева-Петрова

7.

 

Диана Йорданова Игнатова

8.

 

Маринела Павлова Първанова

9.

 

Станислава Добрева Димитрова

10.

 

Ася Боянова Велкова

11.

 

Николина Милева Иванова

12.

 

Дориана Георгиева Иларионова

13.

 

Кирчо Стефанов Апостолов

 

Резерви:

 

1.

 

Ферихан Фикретова Ахмедова

2.

 

Хрисимир Максимов Пройнов

3.

 

Диян Русев Дечев

4.

 

Илиана Желева Димитрова

5.

 

Галя Стоянова Василева

6.

 

Светлин Емилов Иванов

7.

 

Любомир Денчев Желязков

8.

 

Емел Алиева Исуфова

9.

 

Атанас Маргаритов Атанасов

10.

 

Милчо Димитров Марков

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                                Светла Димитрова

 

                                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

РЕ/ЛТ

 

 

Всички решения