Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 45/2007-03-30

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 45

София, 30 март 2007 г.

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  София № 23 в състав от 17 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Мария Андреева Тодорова

2.

Зам.-председател:

Васил Василев Лечев

3.

Секретар:

Александър Денев Недялков

4.

Членове:

Стратийка Пенева Игнатова

5.

 

Диана Нинова Начева

6.

 

Живка Василева Котева

7.

 

Нина Христова Тюрлесанова-

Чернева

8.

 

Иван Косев Жерков

9.

 

Стоян Начев Колев

10.

 

Татяна Нихтянова Минева

11.

 

Иво Красимиров Савов

12.

 

Венета Кирилова Димитрова-

Михова

13.

 

Даниела Алексиева Цекова

14.

 

Стефан Георгиев Сталев

15.

 

Любомир Петров Георгиев

16.

 

Снежанка Димитрова Георгиева-

Божинова

17.

 

Карлос Арналдо Контрера

 

Резерви:

 

1.

 

Галя Райкова Райкова

2.

 

Десислава Спасова Григорова

3.

 

Димитър Димов Димов

4.

 

Жельо Николов Желев

5.

 

Радостина Костадинова

Пазвантова

6.

 

Константина Николова Корчева-

Маринова

7.

 

Александър Петров Петров

 

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

РС/ЗТ

 

 

Всички решения