Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 184/2007-05-02

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 184

София, 2 май 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: разрешаване за провеждане на социологически проучвания

в изборния ден от агенция "МАРКЕТ ЛИНКС" ООД

 

 

Постъпило е заявление вх. № 247 от 2.05.2007 г. от управителя на "МАРКЕТ ЛИНКС" ООД за издаване на разрешение на дружеството да извършва социологически проучвания в изборния ден на 20 май 2007 г. от типа "Exit Poll" и "Паралелно броене на секционни протоколи".

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на дружеството от 26.03.2007 г. по ф.д. № 10696/2001 г. на СГС; методика за извършване на социологически проучвания; списък на наблюдаваните изборни секции; образец от отличителния знак на анкетьорите и опит на "МАРКЕТ ЛИНКС" ООД в проучванията на общественото мнение и електоралните нагласи.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 21 и чл. 65 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) и Решение № 27 от 28.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава на агенция "МАРКЕТ ЛИНКС" ООД да провежда социологически проучвания в изборния ден  20 май 2007 г.

2. До 9 май 2007 г. агенция "МАРКЕТ ЛИНКС" ООД  да представи в ЦИКЕП  списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

3. До 19 май 2007 г. агенция "МАРКЕТ ЛИНКС" ООД да представи в РИК списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетиране, заверен от ЦИКЕП, списък на анкетьорите по секции на територията на РИК и образец на отличителния знак на анкетьорите.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РН/КП

Всички решения