Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 57/2007-03-30

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 57

София, 30 март 2007 г.

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Благоевград № 1 в състав от 17 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Незабравка Иванова Стоева

2.

Зам.-председател:

Румяна Ангелова Бакалова

3.

Секретар:

Реджеп Рахман Ариф

4.

Членове:

Бойка Николова Юсева

5.

 

Георги Наумов Христов

6.

 

Никола Борисов Николов

7.

 

Димитър Иванов Марчев

8.

 

Любима Александрова Димова

9.

 

Спас Николов Велков

10.

 

Светлана Николова Радулова

11.

 

Славка Василева Шавулева

12.

 

Алириза Али Ризов

13.

 

Чавдар Максимов Молов

14.

 

Димитър Михайлов Лишков

15.

 

Деница Жорж Драганова

16.

 

Теодора Кирилова Асланска

17.

 

Олег Павлов Стоянов

 

Резерви:

 

1.

 

Мила Стефанова Горова

2.

 

Ваня Костадинова Колчакова

3.

 

Цветанка Боянова Христова

4.

 

Хасан Али Хаджи

5.

 

Съби Здравков Кислев

6.

 

Елмира Бориславова Въчкова

7.

 

Галина Бориславова Савова

8.

 

Костадин Шишманов Ангелов

9.

 

Иван Благоев Прангов

10.

 

Теменужка Любенова Манчева

11.

 

Мария Методиева Зашева

 

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                                Светла Димитрова

 

                                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

НТЛТ

 

 

Всички решения