Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 35/2007-03-29

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 35

София,  29 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Варна № 3 в състав от 17 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Борислав Василев Люцканов

2.

Зам.-председател:

Йордан Василев Митков

3.

Секретар:

Метин Хайрула Низам

4.

Членове:

Ангел Костадинов Попов

5.

 

Владимир Денчев Калудов

6.

 

Масис Бердж Хаджолян

7.

 

Валерия Александрова Ангелова

8.

 

Петър Иванов Ганев

9.

 

Снежана Христова Пъшева

10.

 

Деница Стилиянова Гроздева-Савова

11.

 

Иван Йорданов Лечев

12.

 

Жеко Маринов Георгиев

13.

 

Октай Мемиш Мустафов

14.

 

Стефка Ангелова Дочева

15.

 

Димчо Георгиев Георгиев

16.

 

Емилия Димитрова Христова

17.

 

Димитър Атанасов Карбов

 

Резерви:

 

1.

 

Румен Тодоров Русев

2.

 

Стефко Стойчев Стефанов

3.

 

Драгомир Георгиев Димов

4.

 

Кристиян Веселинов Богоев

5.

 

Орхан Мехмед Мехмед

6.

 

Ирина Михайлова Кирова

7.

 

Гюркан Мустафов Ахмедов

8.

 

Даниела Албертова Христова

9.

 

Йордан Руменов Йорданов

10.

 

Валентина Мичева Симеонова

11.

 

Милен Добрев Павлов

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

ЕП/ЗТ

 

 

Всички решения