Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 259/2007-05-29

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 259

София, 29 май 2007 г.

ОТНОСНО: възстановяване на депозитите на политически

                        партии и коалиции, получили не по-малко от

2 на сто, и инициативни комитети, получили не

по-малко от 1 на сто, от действителните гласове

на национално ниво в изборите за избиране

                        членове на Европейския парламент от Република

                        България в изборите на 20 май 2007 г.

 

 

 

На основание чл. 52, ал. 3 и ал. 4  от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

1. УКАЗВА на Българска народна банка - Централно управление, София, да възстанови на политическите партии и коалиции, получили не по-малко от 2 на сто, и инициативни комитети, получили не по-малко от 1  на сто от действителните гласове на национално ниво в изборите за избиране членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г., внесените от тях изборни безлихвени депозити, както следва:

 

 

Политическа партия или

Коалиция

Брой действителни гласове

Дял

(в %)

Политическа партия

"Демократи за силна България

 

     84 350

 

  4,35

Коалиция "ПЕС - БСП и ДСХ"

    414 786

21,41

Политическа партия

"Съюз на демократичните сили"

 

     91 871

 

  4,74

Политическа партия "ГЕРБ"

 420 001

21,68

Политическа партия "НДСВ"

121 398

  6,27

Политическа партия "АТАКА"

275 237

14,20

Политическа партия

"Движение за права и свободи"

 

392 650

 

20,26

 

2. Останалите политически партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани в ЦИКЕП, не отговарят на изискванията на чл.  52, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ, поради което внесените от тях изборни безлихвени депозити не подлежат на връщане и следва да постъпят в Център "Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването.

Препис от решението да се изпрати на Българска народна банка - Централно управление, София, и на политическите партии и коалиции, чиито депозити подлежат на връщане.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

СД/КП

 

Всички решения