Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 13/2007-03-20

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                           

Р Е Ш Е Н И Е

№ 13

София, 20 март 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: приемане на Методика за определяне на резултатите

                        от гласуването за членове на Европейския парламент

от Република България

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

 

Приема Методика за определяне на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Методиката да се обнародва в "Държавен вестник".

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

 

МК/ЛТ

 

Всички решения