Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 117/2007-04-16

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 117

София, 16 април 2007 г.

 

 

 

ОТНОСНО: определяне номерата на бюлетината на политическите

                        партии, коалициите на политически партии и на

независимите кандидати, регистрирани в ЦИКЕП

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 19 и чл. 53, ал. 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) във връзка с Решение № 42 от 29 март 2007 г. на ЦИКЕП на 16 април 2007 г. в 14,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Ал. Батенберг" № 1, зала "Св. София", Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България изтегли жребий за определяне номерата на бюлетината на политическите партии, коалициите на политически партии и на независимите кандидати, регистрирани в ЦИКЕП.

Въз основа на проведения жребий Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И :

 

ОПРЕДЕЛЯ номерата на бюлетината на политическите партии, коалициите на политически партии и на независимите кандидати, регистрирани в ЦИКЕП, както следва:

 

№   1 - ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

№   2 - "Съюз на свободните демократи"

№   3 - Независим кандидат - Никола Петков Иванов

№   4 - "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

№   5 - КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

№   6 - ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"

№   7 - "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа

             партия и Партия "Движение за социален хуманизъм"

№   8 - СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС

№   9 - Земеделски народен съюз

№ 10 - "ГЕРБ"

№ 11 - НДСВ

№ 12 - "АТАКА"

№ 13 - Независим кандидат - Мария Стоянова Серкеджиева

№ 14 - ДПС "Движение за права и свободи"

№ 15 - КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ

№ 16 - ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

 

Номерата на бюлетините на политическите партии, коалициите на политически партии и на независимите кандидати да се впишат в Регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

 

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

МК/ЗТ

Всички решения