Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 92/2007-04-12

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 92

София, 12 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО:            регистриране на кандидатска листа на политическа

партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"

за участие в изборите за членове на Европейския

парламент от Република България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е предложение от централното ръководство на партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 2 на 12.04.2007 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към предложението  са приложени: 18 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" (Приложение № 30 от изборните книжа) и 18 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България (Приложение № 33 от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г., както следва:

 

1.

БИЛЯНА ИЛИЕВА РАЕВА

2.

АСПАРУХ АСПАРУХОВ ПАНОВ

3.

АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА

4.

РАДОСТИНА СЕРГЕЕВА ИВАНОВА

5.

МАРГАРИТА НИКОЛОВА ХРАНОВА-

БОЙЧЕВА

6.

ИВАН ЙОСИФОВ ИВАНОВ

7.

МЕГЛЕНА НИКОЛОВА РУСЕНОВА

8.

ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

9.

НАТАЛИЯ МАРИНОВА КЪСНЕДЕЛЧЕВА-

КАЗАКОВА

10.

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КАНЕВА

11.

ЛЮДМИЛА ЛОЗАНОВА АНДРЕЕВА

12.

БИСЕР НИКОЛОВ ЯЛЪМОВ

13.

ЙОРДАН СВЕТИЕВ ТУЖАРОВ

14.

ПЕТЯ ЖИВКОВА ХАНТОВА

15.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КИРИЛОВ

16.

МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

17.

МАРИЯ ИВАНОВА ДОНЕВА

18.

СОЛОМОН ИСАК ПАСИ

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

МТ/ЗТ

Всички решения