Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 160/2007-04-25

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 160

София, 25 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: жалба от ПП "АТАКА" против решение № 8

от 19.04.2007 г. на РИК - Перник № 14

 

 

Постъпила е жалба в РИК - Перник № 14, вх. № 32 от 22.04.2007  г., от ПП "АТАКА" против решение № 8 от 19.04.2007 г. на РИК - Перник № 14, обявено на 20.04.2007 г. в 11,00 ч., за назначаване на СИК в община Земен.

В жалбата се изразява несъгласие с решението на РИК, тъй като не са удовлетворени изцяло исканията на посочената политическа сила при назначаване съставите и ръководствата на СИК в община Земен, че не е спазено квотното разпределение на парламентарно представените политически сили при определяне съставите на СИК и че нямат свои представители във всички СИК. Иска се отмяна на решението на РИК - Перник, и приемане на ново, с което да се назначат нови състави на СИК в община Земен.

Жалбата е подадена в срок и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, тя е неоснователна поради следните съображения:

Районната избирателна комисия - Перник № 14, с обжалваното решение се е съобразила с разпоредбите на чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ и Решение № 18 от 23 март 2007 г. на ЦИКЕП относно назначаване съставите на СИК. Утвърдените квоти на представителство в СИК съответстват на съотношението на партиите и коалициите, представени в 40-ото Народното събрание в рамките на избирателния район.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 12 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от ПП "АТАКА" против решение № 8 от 19.04.2007 г. на РИК - Перник № 14, за назначаване на СИК в община Земен.

Решението е окончателно.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

НТ/ЗТ

Всички решения