Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 125/2007-04-18

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 125

София, 18 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в

                        Решение № 33 от 29.03.2007 г. на ЦИКЕП

 

Във връзка с писмо на РИК - Габрово, вх. № 129 от 18.04.2007 г., от което е видно, че членът на комисията Десислава Евгениева Минкова е с променена фамилия поради сключване на граждански брак и понастоящем е с фамилно име Колева и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 33 от 29 март 2007 г., като: името на члена на РИК - Габрово № 7, Десислава Евгениева Минкова вместо "Минкова" да се чете "Колева".

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

РН/ЛТ

Всички решения