Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 179/2007-04-27

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 179

София, 27 април 2007 г.

 

 

 

ОТНОСНО: жалба от Георги Йорданов Михалев - представляващ

ПП "СДС" и ПГ "Коалиция ОДС" против решение

№ 4 от 19.04.2007 г. на РИК - Ямбол  № 31

 

Постъпила е жалба в РИК - Ямбол № 31, вх. № Ж-21 от 22.04.2007  г. от Георги Йорданов Михалев - представляващ ПП "СДС" и ПГ "Коалиция ОДС" за община Стралджа против решение № 4 от 19.04.2007 г. на РИК - Ямбол № 31 за назначаване на СИК в община Стралджа.

В жалбата се изразява несъгласие с решението на РИК, тъй като не е спазено споразумението между политическите сили относно състава на СИК - община Стралджа.

Жалбата е подадена в срок, но от приложената преписка е видно, че лицето Георги Йорданов Михалев е участвал в консултациите за съставяне на СИК при кмета на община Стралджа с пълномощно, подписано от областния председател на СДС - Ямбол, от което е видно, че е упълномощен да представлява СДС в консултациите при кмета на община Стралджа, без да е овластен за други действия, в това число да обжалва решенията на РИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 12 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Георги Йорданов Михалев - представляващ ПП "СДС" и ПГ "Коалиция ОДС" за община Стралджа, против решение № 4 от 19.04.2007 г. на РИК - Ямбол № 31, за назначаване на СИК в община Стралджа.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

АА/ЗТ

 

Всички решения