Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 118/2007-04-16

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 118

София, 16 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: определяне реда за представяне на политическите

партии, коалициите на политически партии и

инициативните комитети в различните форми на

предизборна кампания по БНТ и БНР

 

 

На основание чл. 68 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България във връзка с Решение №  43 от 29 март 2007 г. на ЦИКЕП на 16 април 2007 г. от 14,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Ал. Батенберг" № 1, зала "Св. София", ЦИКЕП изтегли жребий за определяне реда за представяне на партии, коалиции на партии и инициативни комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.

Въз основа на изтеглените жребии Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И :

 

І. ОБЯВЯВА следната поредност за представяне на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети във встъпителните клипове:

 

№   1 - Инициативен комитет за издигане на Никола Петков Иванов

№   2 - "ГЕРБ"

№   3 - "Съюз на свободните демократи"

№   4 - СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС

№   5 - Инициативен комитет за издигане на Мария Стоянова

             Серкеджиева

№   6 -  ДПС "Движение за права и свободи"

№   7 - ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"

№   8 - "АТАКА"

№   9 - Земеделски народен съюз

№ 10 - ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

№ 11 - КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

№ 12 - "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

№ 13 - ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

№ 14 - НДСВ

№ 15 - КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ

№ 16 - "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа

             партия и Партия "Движение за социален хуманизъм"

 

ІІ. ОБЯВЯВА следната поредност за представяне на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети в агитационните клипове:

 

№   1 - "ГЕРБ"

№   2 - КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ

№   3 - НДСВ

№   4 - ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

№   5 - "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

№   6 -  КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

№   7 - "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа

             партия и Партия "Движение за социален хуманизъм"

№   8 - ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

№   9 - Земеделски народен съюз

№ 10 - "АТАКА"

№ 11 - ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"

№ 12 - ДПС "Движение за права и свободи"

№ 13 - Инициативен комитет за издигане на Мария Стоянова

             Серкеджиева

№ 14 - СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС

№ 15 - Инициативен комитет за издигане на Никола Петков Иванов

№ 16 - "Съюз на свободните демократи"

 

ІІІ. ОБЯВЯВА следната поредност за представяне на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети в хрониките:

 

№   1 - СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС

№   2 - Инициативен комитет за издигане на Мария Стоянова

             Серкеджиева

№   3 - ДПС "Движение за права и свободи"

№   4 - ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"

№   5 - "АТАКА"

№   6 - Земеделски народен съюз

№   7 - ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

№   8 - "Съюз на свободните демократи

№   9 - Инициативен комитет за издигане на Никола Петков Иванов

№ 10 - "ГЕРБ"

№ 11 - КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ

№ 12 - "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа

             партия и Партия "Движение за социален хуманизъм"

№ 13 - НДСВ

№ 14 - ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

№ 15 - "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

№ 16 - "КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

 

ІV. ОБЯВЯВА следната поредност за представяне на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети в диспутите:

 

№   1 - СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС

№   2 - Инициативен комитет за издигане на Мария Стоянова

             Серкеджиева

№   3 - ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

№   4 - КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

№   5 - "АТАКА"

№   6 - "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

№   7 - "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа

             партия и Партия "Движение за социален хуманизъм"

№   8 - ДПС "Движение за права и свободи"

№   9 - Инициативен комитет за издигане на Никола Петков Иванов

№ 10 - ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

№ 11 - "Съюз на свободните демократи"

№ 12 - НДСВ

№ 13 - "ГЕРБ"

№ 14 - ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"

№ 15 - Земеделски народен съюз

№ 16 - КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ

 

V. ОБЯВЯВА следната поредност за представяне на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети в заключителните клипове:

 

№   1 - "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

№   2 - "Съюз на свободните демократи"

№   3 - КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

№   4 - ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

№   5 - "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа

             партия и Партия "Движение за социален хуманизъм"

№   6 - ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

№   7 - Инициативен комитет за издигане на Мария Стоянова

             Серкеджиева

№   8 - Инициативен комитет за издигане на Никола Петков Иванов

№   9 - "АТАКА

№ 10 - Земеделски народен съюз

№ 11 - ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"

№ 12 - КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ

№ 13 - ДПС "Движение за права и свободи

№ 14 - НДСВ

№ 15 - "ГЕРБ"

№ 16 - СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                               Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

Всички решения