Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 60/2007-03-30

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 60

София, 30 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Монтана № 12 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Ели Петрова Лазарова

2.

Зам.-председател:

Галина Младенова Евгениева

3.

Секретар:

Йордан Любчов Александров

4.

Членове:

Георги Тодоров Георгиев

5.

 

Мирослав Георгиев Младенов

6.

 

Петко Кирилов Петков

7.

 

Светлин Миронов Славков

8.

 

Венка Иванова Ячева

9.

 

Теодора Димитрова Любенова

10.

 

Габриела Илиева Димитрова

11.

 

Радостина Славчова Чернева

12.

 

Емил Венелинов Христов

13.

 

Христо Иванов Денев

 

Резерви:

 

1.

 

Ивайло Иванов Георгиев

2.

 

Дончо Иванов Николов

3.

 

Камелия Александрова Илиева

4.

 

Славиан Светлинов Николов

5.

 

Елка Стефанова Лазарова

6.

 

Гита Цветкова Георгиева

7.

 

Красимира Иванова Атанасова

8.

 

Румен Боянов Цветков

9.

 

Катя Цветкова Апостолова

10.

 

Диянка Кънева Миланова

11.

 

Орлин Цветанов Иванов

12.

 

Даниел Веселинов Александров

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                                Светла Димитрова

 

                                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

АА/ЛТ

 

 

Всички решения