Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 55/2007-03-30

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 55

София, 30 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Видин № 5 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Росенка Кирилова Денова

2.

Зам.-председател:

Кирил Атанасов Груев

3.

Секретар:

Петър Ванчев Тодоров

4.

Членове:

Зорница Илиева Димитрашкова

5.

 

Нина Младенова Павлова

6.

 

Владимир Цоков Иванов

7.

 

Владимир Каменов Петров

8.

 

Марина Йорданова Марчева

9.

 

Соня Иванова Иванова

10.

 

Ирена Петрова Николова

11.

 

Томи Славчев Блажев

12.

 

Момчил Викторов Станков

13.

 

Петя Иванова Борисова

 

Резерви:

 

1.

 

Цветомира Димитрова Славова

2.

 

Вероника Веселинова Станкова

3.

 

Анжела Величкова Йотова

4.

 

Сашка Божкова Бизеранова-

Стоянова

5.

 

Иво Валентинов Иванов

6.

 

Анна Иванова Яръмова

7.

 

Людмил Цветанов Любенов

8.

 

Веселка Цветанова Йонова

9.

 

Генади Иванов Матеев

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                                Светла Димитрова

 

                                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

АА/ЗТ

 

 

Всички решения