Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 50/2007-03-30

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 50

София, 30 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Пазарджик № 13 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Йордан Стефанов Димитров

2.

Зам.-председател:

Александър Николов Чалъков

3.

Секретар:

Мехмед Асан Карамолла

4.

Членове:

Александър Илиев Пейков

5.

 

Калина Владимирова Симонова

6.

 

Цветанка Иванова Христоскова

7.

 

Лилия Симеонова Йончева

8.

 

Костадинка Димитрова Найденова

9.

 

Христина Иванова Попова

10.

 

Малинка Георгиева Консулова-

Златева

11.

 

Силвана Костадинова Георгиева

12.

 

Тодор Милчев Тодоров

13.

 

Цанко Кирилов Бангьозов

 

Резерви:

 

1.

 

Елена Кръстева Попова

2.

 

Атанас Георгиев Павлов

3.

 

Елена Кирилова Ангелова

4.

 

Мария Велкова Деянска

5.

 

Асан Муса Кепчелков

6.

 

Любка Сотирова Близнакова

7.

 

Виктор Константинов Джонов

8.

 

Мария Николова Николова

9.

 

Цветелина Минкова Митева

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                                Светла Димитрова

 

                                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

ЦЧ/ЛТ

 

 

Всички решения