Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 226/2007-05-15

 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

226

София, 15 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове

на Европейския парламент от Република България

 

 

Постъпило е заявление с вх. № 410 от 15.05.2007 г. от Централния комитет на "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за регистрация на застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ".

Към заявлението е приложен списък, съдържащ трите имена, ЕГН и постоянния адрес на 77 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България.

Спазени са всички изисквания на Решение № 16 от 22 март 2007 г. и Решение № 174 от 27.04.2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 16 от 22 март 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатската листа на "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 77 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

МГ/ЛТ

Всички решения