Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 214/2007-05-14

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 214

София, 14 май 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове

на Европейския парламент от Република България

 

 

Постъпили са заявления с вх. № 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 и 385 от 14.05.2007 г. за регистрация на застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на политическа партия "ГЕРБ".

Към всяко от заявленията са приложени списъци с имената на лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България.

Спазени са всички изисквания на решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 16 от 22 март 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Нина Любомирова Стоянова-Вараджакова, включена в листата на ПП "ГЕРБ", 104 лица по приложен към заявлението списък - приложения № 1, 2, 3 и 4 от това решение.

2. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Галина Симеонова Симеонова, включена в листата на ПП "ГЕРБ", 45 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 5 и 6 от това решение.

3. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Андрей Андреев Ковачев, включен в листата на ПП "ГЕРБ", 51 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 7 от това решение.

4. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Илиана Борисова Филипова, включена в листата на ПП "ГЕРБ", 26 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 8 от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

КВ/КП

Всички решения