Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 106/2007-04-14

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 106

София, 14 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО:  регистриране на кандидатска листа на политическа

партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" за

участие в изборите за членове на Европейския парламент

от Република България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е предложение от централното ръководство на партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 14 на 14.04.2007 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към предложението  са приложени: 12 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" (Приложение № 30 от изборните книжа) и 12 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България (Приложение № 33 от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г., както следва:

 

1.

КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

2.

СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МАЛИНОВ

3.

ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

4.

ДАНИЕЛ ПАВЛОВ МИТОВ

5.

ПЛАМЕН СИМЕОНОВ ЦВЕТКОВ

6.

КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА

7.

ИВАНА ИВАНОВА ЕНЕВА

8.

ВАЛЕНТИНА НАУМОВА ХРИСТОВА

9.

ЦВЕТНЕН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

10.

ХРИСТО ЙОРДАНОВ ДАСКАЛОВ

11.

ЕВЕЛИНА БОРИСОВА ПАВЛОВСКА-

ЖИВКОВА

12.

ВЕНИАМИН ВЪЛКОВ ТОДОРОВ

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ЕЧ/ЛТ

Всички решения