Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 58/2007-03-30

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 58

София, 30 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Софийска област № 26 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Красимир Евлогиев Григоров

2.

Зам.-председател:

Лилия Георгиева Богданова

3.

Секретар:

Миглена Христова Бориславова

4.

Членове:

Катя Димитрова Станева

5.

 

Галина Георгиева Костова

6.

 

Владимир Владимиров Георгиев

7.

 

Иванка Атанасова Грозева

8.

 

Цветанка Георгиева Бакалова-

Съботинова

9.

 

Йонета Николаева Ничева

10.

 

Димитър Стоянов Маринов

11.

 

Валентин Михайлов Стоянов

12.

 

Станислав Колев Йордански

13.

 

Ани Георгиева Цветкова

 

Резерви:

 

1.

 

Къдрин Асанов Топов

2.

 

Константин Димитров Костов

3.

 

Александър Петров Петров

4.

 

Марияна Петрова Вардарова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                                Светла Димитрова

 

                                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

РС/ЗТ

 

 

Всички решения