Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 218/2007-05-14

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

218

София, 14 май 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в

                        Решение № 116 от 16.04.2007 г. на ЦИКЕП

 

Постъпила е молба вх. 371 от 4.05.2007 г. от председателя и секретаря на РИК - София № 25, в която се сочи, че е допусната явна  фактическа грешка в изписване ЕГН на Райна Георгиева Иванова, назначена с Решение № 116 от 16.04.2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 116 от 16 април 2007 г., като ЕГН на члена на РИК - София № 25, Райна Георгиева Иванова вместо "....................." да се чете ".....................".

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

РС/ЛТ

Всички решения