Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 150/2007-04-24

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

150

София, 24 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в

                        Решение № 59 от 30.03.2007 г. на ЦИКЕП

 

Във връзка с решение № 15 от 20.04.2007 г. на РИК - Ловеч, вх. № 183 от 24.04.2007 г., от което е видно, че е допусната грешка в изписване на ЕГН на члена на комисията Йорданка Владимирова Минчева, както е посочено в предложението на Коалиция за България и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 59 от 30 март 2007 г., като ЕГН на члена на РИК - Ловеч № 11, Йорданка Владимирова Минчева вместо "..." да се чете "...".

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

РС/ЛТ

Всички решения