Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 146/2007-04-23

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

146

София, 23 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в

                        Решение № 50 от 30.03.2007 г. на ЦИКЕП

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 50 от 30 март 2007 г., като: името на члена на РИК - Пазарджик № 13, Силвана Костадинова Георгиева  да се чете  "Силвана Георгиева Костадинова".

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

НТ/ЗТ

 

Всички решения