Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 156/2007-04-25

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 156

София, 25 април 2007 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове

на Европейския парламент от Република България

 

 

Постъпило е заявление с вх. № 167 от 20.04.2007 г. за регистрация на застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Борислав Иванов Недев от кандидатската листа на Зелената партия, подадено и подписано от председателя на Зелената партия. Към заявлението са приложени: списък с имената на три лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидата Борислав Иванов Недев от Зелената партия, както и заявление от кандидата за регистриране на неговите застъпници. Спазени са всички изисквания на Решение № 16 от 22 март 2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 16 от 22 март 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА Николай Миланов Николов, Валентин Ташев Иванов, и Койчо Добрев Генчев, като застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Борислав Иванов Недев от кандидатската листа на Зелената партия.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

ИМ/КП

Всички решения