Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 155/2007-04-24

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

155

София, 24 април 2007 г.

 

ОТНОСНО: разрешаване за провеждане на социологически проучвания

в изборния ден от "Сова 5" АД

 

Постъпило е заявление вх. № 187 от 24.04.2007 г. от изпълнителния директор на "Сова 5" АД (търговска марка "Сова Харис") Васил Тончев за издаване на разрешение дружеството да извършва "Exit Poll" проучване и преброяване на гласовете на изборите за членове на Европейския парламент от република България на 20 май 2007 г. В заявлението е дадено описание на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания в изборния ден.

Заявлението е придружено с копие от удостоверение за актуално състояние от 18.04.2007 г. по ф.д. № 2425/1990 г. на СГС, инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в изборния ден, образец от отличителния знак на анкетьорите, описание на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 21 и чл. 65 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) и Решение № 27 от 28.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава на "Сова 5" АД (търговска марка "Сова Харис") да провежда социологически проучвания в изборния ден  20 май 2007 г.

2. До 9 май 2007 г. "Сова 5" АД (търговска марка "Сова Харис") да представи в ЦИКЕП  списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите пред които ще се осъществява анкетирането.

3. До 19 май 2007 г. "Сова 5" АД (търговска марка "Сова Харис") да представи в РИК списък на секциите пред които ще се осъществява анкетиране, заверено от ЦИКЕП, списък на анкетьорите по секции на територията на РИК и образец на отличителния знак на анкетьорите.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

ЕЧ/КП

Всички решения