Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 84/2007-04-06

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 84

София, 6 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: възнагражденията на районните и секционните

избирателни комисии за произвеждане на избори

за избиране на членове на Европейския парламент

от Република България и за назначаване на

специалисти в РИК

 

На основание чл. 17 и 19 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. На лицата, включени в състава на районните избирателни комисии, за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, включително и за предаване на изборните книжа, се заплаща еднократно възнаграждение, както следва:

Председател                                  - 700 лв.

Заместник-председател              - 650 лв.

Секретар                                         - 650 лв.

Член                                                 - 600 лв.

2. На лицата, включени в състава на секционните избирателни комисии, за времето, необходимо за обучението, за работата им в съответната комисия, включително и за предаване на изборните книжа, се заплаща еднократно възнаграждение, както следва:

Председател                                  - 34 лв.

Заместник-председател              - 32 лв.

Секретар                                         - 32 лв.

Член                                                 - 30 лв.

3. Възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

4. Във връзка с организацията и произвеждането на изборите районните избирателни комисии могат да назначават специалисти, както следва:

- за РИК до 17 членове                                  - до 2 специалисти;

- за РИК до 13 членове                                  - 1 специалист.

Възнаграждението на всеки един от специалистите е еднократно и е в размер до 300 лв.

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                 Мустафа Карадайъ

 

 

 

АА/ЛТ

 

Всички решения