Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 51/2007-03-30

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 51

София, 30 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Силистра № 20 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Гинка Димитрова Ковачева

2.

Зам.-председател:

Красимира Петрова Петрова

3.

Секретар:

Пепа Денева Георгиева

4.

Членове:

Румяна Георгиева Петрушева

5.

 

Ивелина Михайлова Николова

6.

 

Митко Стоянов Костадинов

7.

 

Гинка Петрова Колева

8.

 

Генади Стефков Попов

9.

 

Едат Нехат Мехмед

10.

 

Мирослав Ангелов Калинов

11.

 

Петранка Димитрова Стефанова

12.

 

Драганка Василева Георгиева

13.

 

Милена Христова Бачкова

 

Резерви:

 

1.

 

Георги Колев Коев

2.

 

Диана Димитрова Русанова

3.

 

Елка Русева Петрова

4.

 

Владислава Петрова Гекова

5.

 

Павлина Русева Костадинова

6.

 

Севал Исмаил Мустанова

7.

 

Ренгинар Хълми Реджеб

8.

 

Димчо Нейков Кьосев

9.

 

Ивайло Иванов Ангелов

10.

 

Любка Великова Иванова

11.

 

Илонка Найденова Миланова

12.

 

Вилиян Павлов Стоянов

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                                Светла Димитрова

 

                                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

РЕ/ЛТ

 

 

Всички решения