Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 189/2007-05-04

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 189

София, 4 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: разрешение за провеждане на социологически

проучвания в изборния ден от "АГЕНЦИЯ СКАЛА" ЕООД

 

 

Постъпило е заявление, вх. № 263 от 4.05.2007 г., от управителя на "АГЕНЦИЯ СКАЛА" ЕООД Цветозар Томов за издаване на разрешение дружеството да извършва социологически проучвания в изборния ден на 20 май 2007 г. от типа "Exit Poll" и паралелно преброяване на гласовете за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние от 3.05.2007 г. по ф.д. № 2879/2002 г. на СГС, 2 състав; инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в изборния ден (в запечатан плик); образец на отличителния знак на анкетьорите и кратко описание на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 21 и чл. 65 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) и Решение № 27 от 28.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава на "АГЕНЦИЯ СКАЛА" ЕООД да провежда социологически проучвания в изборния ден  20 май 2007 г.

2. До 9 май 2007 г. "АГЕНЦИЯ СКАЛА" ЕООД да представи в ЦИКЕП  списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

3. До 19 май 2007 г. "АГЕНЦИЯ СКАЛА" ЕООД да представи в РИК списък на секциите на територията на РИК, пред които ще се осъществява анкетиране, заверен от ЦИКЕП, списък на анкетьорите по секции на територията на РИК и образец на отличителния знак на анкетьорите.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

АГ/КП

Всички решения