Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 239/2007-05-17

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

239

София, 17 май 2007 г.

 

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и  решения № 153 и № 154 от 24 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И :

 

УКАЗВА на секционните и районните избирателни комисии при попълване на протокол - лист 2 на СИК и РИК името на отпечатания под № 4 в листата на ПП "Съюз на свободните демократи" Георги Николов Белчев да бъде зачертано, а на негово място да бъде изписано ръкописно името на Милан Стоянов Миланов.

 

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

МК/ЛТ

 

Всички решения