Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 171/2007-04-27

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 171

София, 27 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: разрешаване за провеждане на социологически проучвания

в изборния ден от Национален център за изучаване на

общественото мнение при Народното събрание (НЦИОМ)

 

Постъпило е заявление вх. № 211 от 26.04.2007 г. от ръководителя на НЦИОМ Лидия Тодорова Йорданова за издаване на разрешение на центъра да извършва социологически проучвания в изборния ден на 20 май 2007 г.

Към заявлението са приложени: Решение на Народното събрание на Република България за създаване на Национален център за изучаване на общественото мнение, Правилник за устройството и дейността на НЦИОМ, образец от отличителния знак на анкетьорите, представяне на центъра и инструкция за прогнозно проучване в изборния ден.

Представените документи и тяхното съдържание удовлетворяват изискванията на закона и на Решение № 16 от 22 март 2007 г. на ЦИКЕП, поради което и на основание чл. 25, ал. 1, т. 21 и чл. 65 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) и Решение № 27 от 28.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава на Националния център за изучаване на общественото мнение при Народното събрание да провежда социологически проучвания в изборния ден  20 май 2007 г.

2. До 9 май 2007 г. Националния център за изучаване на общественото мнение при Народното събрание да представи в ЦИКЕП  списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

3. До 19 май 2007 г. Националния център за изучаване на общественото мнение при Народното събрание да представи в РИК списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетиране, заверен от ЦИКЕП, списък на анкетьорите по секции на територията на РИК и образец на отличителния знак на анкетьорите.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

ЦЧ/ЛТ

Всички решения