Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 166/2007-04-26

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 166

София, 26 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: жалби от ПП "Зелена партия" и коалиция "Обединени

демократични сили против решение № 15 от 20.04.2007 г.

на РИК - Велико Търново № 4

 

 

Постъпили са жалби в РИК - Велико Търново № 4, вх. № 48 от 23.04.2007  г. от коалиция "Обединени демократични сили" и № 43 от 21.04.2007 г. от ПП "Зелена партия", против решение № 15 от 20.04.2007 г. на РИК - Велико Търново № 4, обявено на 20.04.2007 г. в 14,40 ч., за назначаване на СИК в общини Сухиндол, Елена, Златарица, Павликени и Велико Търново.

В жалбата на коалиция "ОДС" се изразява несъгласие с решението на РИК и нарушаване изискването на чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ във връзка с § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗИЧЕПРБ и срещу мотивите, че няма нарушение в региона, когато извънпарламентарната партия "ГЕРБ" има дадени повече места от парламентарно представените партии и коалиции в отделните общини, както и оплакването за неправилно тълкуване на закона, че парламентарно представените политически сили могат да преотстъпват правата си при консултациите на извънпарламентарно представените партии. Счита се, че е налице опорочаване на изборния процес като се нарушава съотношението на представителите на парламентарно представените партии и коалиции.

Във възражението на председателя на ПП "Зелена партия" се прави оплакването, че нямат парламентарно представителство, но съгласно Закона за политическите партии са част от Коалиция за България, въпреки което не са уведомявани за консултации и прави възражение, че в съставите на СИК има включени извънпарламентарно представени партии.

Жалбите са подадени в срок и следва да бъдат разгледани.

Разгледани по същество, те са неоснователни поради следните съображения:

1. С възражението на представителя на "Зелена партия", касаеща СИК в община Златарица не се правят конкретни искания, не се посочват имена на лица, които евентуално да бъдат назначени за членове на СИК.

С оглед на което жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна.

2. По жалбата на коалиция "Обединени демократични сили", касаеща общините Сухиндол, Елена, Златарица, Павликени и Велико Търново във всички общини са проведени консултации в които участие е взел и  представител на ОДС. Протоколите за консултации са подписани без разногласия при постигнато споразумение с изключение на консултациите в община Павликени, където представителят на ОДС е подписал решението "с особено мнение".

Коалиция "ОДС" има парламентарно представяне 7,11% от депутатите.

В община Сухиндол общият брой на членовете на СИК е 62, при което положение на ОДС се полагат 4,40 бр. места, а коалицията е получила при разпределението 6 места.

В община Елена общият брой на членовете на СИК е 194, при което положение на ОДС се полагат 14 места, същата е получила 14, от които  е отстъпила на "ГЕРБ" 7 места, така че за нея са останали 7 места, за което е постигнато споразумение.

В община Златарица общият брой на членовете на СИК е 101, при което положение на ОДС се полагат 7,18 бр. места, същите са получили 11 места.

В община Павликени общият брой на членовете на СИК е 234, при което положение на ОДС се полагат 17 бр. места, а е получила при разпределението 23 места.

В община Велико Търново общият брой на членовете на СИК е 1146, при което положение на ОДС се полагат 81 бр. места, а коалицията е получила при разпределението 94 места.

С оглед на което жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна.

Районната избирателна комисия - Велико Търново № 4, с обжалваното решение се е съобразила с разпоредбите на чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ и Решение № 18 от 23 март 2007 г. на ЦИКЕП относно назначаване съставите на СИК. Утвърдените квоти на представителство в СИК съответстват на съотношението на партиите и коалициите, представени в 40-ото Народното събрание в рамките на избирателния район.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 12 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите от коалиция "Обединени демократични сили" и ПП "Зелена партия" против решение № 15 от 20.04.2007 г. на РИК - Велико Търново № 4, за назначаване на СИК в общини Сухиндол, Елена, Златарица, Павликени и Велико Търново.

Решението е окончателно.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

РН/ЗТ

 

Всички решения