Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 127/2007-04-18

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 127

София, 18 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в

                        Решение № 67 от 2.04.2007 г. на ЦИКЕП

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 67 от 2 април 2007 г. за назначаване на РИК - Кюстендил № 10, като:

1. Името на члена на РИК - Кюстендил № 10, Любомир Пеев Стоилков вместо "Пеев" да се чете "Пенев".

2. Единният граждански номер на члена на РИК - Кюстендил № 10, Кирил Йорданов Станчев, вместо "..." да се чете "...".

Копие от решението и удостоверенията да се изпратят на РИК - Кюстендил № 10.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

НТ/ЛТ

Всички решения