Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 121/2007-04-16

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 121

София, 16 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: замяна на член на районна избирателна комисия

 

 

 

Постъпило е писмо с вх. № 116 от 16 април 2007 г. от областния управител на област Сливен и молба от Татяна Василева Василева - член на РИК - Сливен № 21, за освобождаването й от състава на РИК,  както и предложение от упълномощен представител на коалиция "Български народен съюз" за избиране на нов член от състава на комисията.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Сливен № 21 Татяна Василева Василева.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Сливен № 21 Ваня Георгиева Барбутова.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

БТ/ЗТ

Всички решения