Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 143/2007-04-20

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 143

София, 20 април 2007 г.

 

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в

                        Решение № 117 от 16.04.2007 г. на ЦИКЕП

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 117 от 16 април 2007 г., като в основанието на решението вместо "чл. 53, ал. 3" да се чете "чл. 54, ал. 3".

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

СД/КП

Всички решения