Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 105/2007-04-13

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 105

София, 13 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО:  регистриране на кандидатска листа на политическа

партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за

членове на Европейския парламент от Република България

на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е предложение от централното ръководство на партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 8 на 13.04.2007 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към предложението  са приложени: 18 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" (Приложение № 30 от изборните книжа) и 18 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България (Приложение № 33 от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на ПП "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г., както следва:

 

1.

ТОМА ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ

2.

ГОРИЦА НИКОЛАЕВА КРЪСТАНОВА

3.

АЛЕКСАНДЪР ПАНАЙОТОВ КАРАКАЧАНОВ

4.

ОГНЯН КРЪСТЕВ КОВАЧЕВ

5.

БОРИСЛАВ ИВАНОВ НЕДЕВ

6.

ИВАН ВЪРБАНОВ ИВАНОВ

7.

СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ЯНКОВА

8.

ИВАН ПЕТРОВ МАСТИКОВ

9.

ВАЛЕНТИНА СТАТЕВА КОСТОВА

10.

ГЕОРГИ БОРИСОВ СТОЙЧЕВ

11.

МИЛЕН МАРИНОВ ПЕТРУШЕВ

12.

СИЛВИА НИКОВА КАРАНИКОВА

13.

КРАСИМИР ЕВГЕНИЕВ КАЗАКОВ

14.

МАРИЯН ДИМИТРОВ КУРТАШЕВ

15.

ГАЛЯ АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

16.

ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ ПЪРВАНОВ

17.

СЕВДАЛИН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

18.

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

НТ/ЛТ

Всички решения