Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 93/2007-04-12

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 93

София, 12 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК - Добрич

 

Постъпило е писмо вх. 91 от 11.04.2007 г. от председателя на РИК - Добрич, молба от Николай Николов Славов и предложение от Георги Желев - упълномощен представител на НДСВ, за освобождаването на Николай Николов Славов като член на РИК - Добрич, и назначаването на Руска Николова Димитрова за член на РИК - Добрич.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА Николай Николов Славов като член на РИК - Добрич № 8.

2. НАЗНАЧАВА Руска Николова Димитрова като член на РИК - Добрич № 8.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Добрич № 8.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

ЕП/ЛТ

Всички решения