Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 188/2007-05-03

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

188

София, 3 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: жалба от ПП "АТАКА" - Общински сбор,

район "Витоша", срещу решение № 13 от

24.04.2007 г. на РИК - София № 23

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 250 от 2.05.2007  г., от председателя на Общински сбор на ПП "АТАКА", район "Витоша", срещу решение № 13 от 24.04.2007 г. на РИК - София № 23, с което са назначени съставите на СИК на територията на район "Витоша", София.

Прави се оплакване за незаконосъобразност на решението, с което е намален броят на представителите на политическата партия в СИК.

Решение № 13 от 24.04.2007 г. на РИК - София № 23, е обявено в 17,30 ч. на 24.04.2007 г. Срокът за обжалване на решението е изтекъл на 27 април 2007 г. Жалбата е подадено след срока, поради което като просрочена следва да бъде оставена без разглеждане.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Общински сбор на ПП "АТАКА", район "Витоша", София, като просрочена.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

РС/КП

Всички решения