Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 152/2007-04-24

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 152

София, 24 април 2007 г.

 

ОТНОСНО: замяна на член на районна избирателна комисия

 

 

Постъпило е предложение с вх. № 185 от 24.04.2007 г. от областния управител на област Пловдив за замяна на член на РИК - Пловдив № 17, както и молба от Тодор Петков Христев за освобождаването му като член на РИК поради включването му в листата на ПП "АТАКА".

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и 5 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Пловдив № 17, Тодор Петков Христев.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Пловдив № 17, Велизар Иванов Ченков.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

НТ/КП

 

 

 

Всички решения