Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 129/2007-04-18

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 129

София, 18 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: вписване регистрацията на кандидат в листата на

                        политическа партия "НДСВ" за участие в изборите

                        на членове на Европейския парламент от Република

                        България на 20 май 2007 г. на мястото на заличен

                        кандидат

 

 

Постъпило е предложение от централното ръководство на политическа партия "Национално движение Симеон Втори" (НДСВ), подписано от представляващия партията Симеон Сакскобургготски, с което се предлага Гергана Симеонова Спиридонова да бъде регистрирана в кандидатската листа на ПП "НДСВ" под № 6 на мястото на заличения от същата кандидатска листа Иван Йосифов Иванов. Към предложението са приложени декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗИЧЕПРБ (Приложение № 33 от изборните книжа) и заявление по чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗИЧЕПРБ (Приложение № 30 от изборните книжа) от кандидата Гергана Симеонова Спиридонова.

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България като взе предвид, че с Решение № 123 от 16.04.2007 г. на ЦИКЕП Иван Йосифов Иванов е заличен от кандидатската листа на ПП "НДСВ" и че в сроковете, предвидени по чл. 55, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ политическата партия е предложила за регистрация друг кандидат, намира, че са налице основанията на чл. 55, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗИЧЕПРБ за регистриране на предложения кандидат Гергана Симеонова Спиридонова в листата на ПП "НДСВ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, поради което и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

ВПИСВА Гергана Симеонова Спиридонова под № 6 в кандидатската листа на ПП "НДСВ" на мястото на Иван Йосифов Иванов.

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

МТ/ЛТ

Всички решения